Finance

Definice pravidla shody LIFO

Pravidlo shody LIFO vyžaduje, že pokud je pro sestavení zdanitelného příjmu použita metoda toku nákladů LIFO, musí být použita také v účetní závěrce. Pravidlo je navrženo tak, aby zabraňovalo organizacím v používání účetnictví LIFO ke snižování výše jejich zdanitelného příjmu, přičemž k odvození vyšší hodnoty příjmů ve svých finančních výkazech používá jinou metodu toku nákladů na zásoby (například FIFO).

Nepříznivým účinkem pravidla shody je, že organizace, které se rozhodnou použít LIFO, v zásadě vykazují nižší finanční výsledky svým věřitelům, investorům a věřitelům, než je tomu ve skutečnosti. To by mohlo mít za následek snížení tržní hodnoty pro podnik a možná i odmítnutí úvěru ze strany věřitelů a věřitelů.

Pravidlo má tendenci omezovat přijetí metody LIFO podniky.