Finance

Čistá krátkodobá aktiva

Čistá krátkodobá aktiva je souhrnná částka všech oběžných aktiv mínus souhrnná částka všech krátkodobých závazků. Měla by být k dispozici kladná částka čistých krátkodobých aktiv, protože z toho vyplývá, že existuje dostatek krátkodobých aktiv k úhradě všech současných závazků. Pokud je čistá částka záporná, může to být ukazatel, že podnik má finanční potíže.

Podobné podmínky

Čistá krátkodobá aktiva se také nazývají provozní kapitál.