Finance

Organizační náklady

Organizační náklady jsou náklady vzniklé v souvislosti se založením firmy. Organizační náklady zahrnují následující:

  • Náklady na průzkum spojené s přehledem potenciálních trhů

  • Školení zaměstnanců v jejich nových úkolech

  • Právní náklady na vytvoření stanov a stanov (pro společnost)

  • Právní náklady na vytvoření smlouvy o partnerství (pro partnerství)

  • Registrační poplatky u příslušné státní správy

  • Náklady na organizační schůzky

Mezi náklady, které se nepovažují za organizační náklady, patří náklady na výzkum a experimenty a náklady spojené s vydáním nebo prodejem zásob.

Organizační náklady vznikají vždy, když je založena dceřiná společnost, takže tyto náklady mohou vznikat opakovaně po celou dobu životnosti mateřské společnosti.

V závislosti na platných daňových pravidlech je možné kapitalizovat organizační náklady, v takovém případě se pro daňové účely amortizují po určitou dobu. Pokud jsou však vynaložené náklady nepodstatné, je efektivnější účtovat tyto náklady do nákladů tak, jak vznikly.