Finance

Nákupní závazky

Nákupní závazek je pevný závazek získat zboží nebo služby od dodavatele. Společnosti vstupují do nákupních závazků, aby zajistily určitou cenu a někdy také zablokovaly výrobní kapacitu dodavatele, což lze použít jako obranný nástroj, který konkurentům brání ve využívání výrobní kapacity.

Závazek se může vztahovat na nákupní objednávky zadané v širokém časovém období (známé jako hlavní nákupní objednávka), nebo se může vztahovat pouze na jeden nákup, který má být proveden. Závazek je obvykle za pevnou cenu nebo používá klouzavou cenovou stupnici v závislosti na počtu zakoupených jednotek. Nákupní závazek je považován za závazný pro obě strany, a mohl by tedy být použit jako základ pro právní kroky obou stran. Právní žaloba je nejpravděpodobnější, když se cenový bod, na kterém se strany dohodly, v průběhu času odchyluje od tržní sazby, takže jedna strana je v nevýhodném postavení a chce smlouvu ukončit.

Nákupní závazek je obvykle dokumentován ve formě nákupní objednávky, na které je uveden konkrétní počet jednotek, které je dodavatel oprávněn dodávat, spolu s cenou, kterou je kupující oprávněn platit, a datem, do kterého kupující očekává dodávka.

Pokud nelze závazek zrušit a jedná se o konkrétní počet jednotek za pevnou cenu, měl by kupující nahlásit ztrátu, pokud tržní cena položek uvedených v závazku poklesne pod cenu uvedenou ve smlouvě.