Finance

Zastarávání

Zastarávání je pozoruhodné snížení užitečnosti položky inventáře nebo dlouhodobého majetku. Stanovení zastaralosti obvykle vede k odpisu inventární položky nebo aktiva, aby odrážely jeho sníženou hodnotu. Zastarávání může nastat, když na trhu existují levnější alternativy nebo když se změní preference zákazníků.

Zastaralost se liší od pokračujícího poklesu hodnoty aktiv, který je způsoben běžným používáním, což má za následek opotřebení.