Finance

Získaný přebytek

Vydělaný přebytek je množství finančních prostředků generovaných provozem podniku, které byly zadrženy v organizaci, místo aby byly vyplaceny investorům. Získaný přebytek se běžně označuje jako nerozdělený zisk.