Finance

Blesková zpráva

Blesková zpráva je souhrn klíčových provozních a finančních výsledků podnikání. Účetní oddělení jej obvykle poskytuje manažerskému týmu často, možná denně nebo týdně. Tato zpráva má poukázat na problémy, se kterými může řídící tým jednat. Informace uvedené v přehledu se budou časem měnit, protože některá témata budou vyřešena a již nebudou vyžadovat pozornost, zatímco se objeví nové oblasti, které je třeba opravit. V sestavě může být uvedeno doslova cokoli, například využití úzkých míst, stav pohledávek po splatnosti, míra plnění objednávek zákazníků a množství zbývajícího skladovacího prostoru ve skladu.

Zpráva je šířena pouze interně; není zamýšleno k jeho prozkoumání cizími osobami, protože obsahuje důvěrné informace.