Finance

Plán vedení

Hlavní plán je pracovní dokument, který uvádí podrobné účty hlavní knihy obsahující řádkovou položku v účetní závěrce. Celková částka v plánu potenciálních zákazníků by se měla shodovat s celkovou částkou za odpovídající řádkovou položku v účetní závěrce klienta.

Tento plán je obvykle vytvořen ve formátu tabulky a obsahuje křížové odkazy na řadu podkladových pracovních dokumentů, které poskytují další podrobnosti týkající se každého z účtů uvedených v plánu. Harmonogram vedení je docela užitečný pro vytvoření struktury dokumentace auditu, což usnadňuje čtení.

Soubor pracovních dokumentů pro audit bude pravděpodobně obsahovat harmonogramy vedení pro mnoho položek rozvahy, jako jsou hotovost, investice, pohledávky, náklady příštích období, dlouhodobý majetek, závazky, dluh a vlastní kapitál.