Finance

Akreční výdaje

Akreční náklady jsou průběžné, plánované uznání výdajů souvisejících s dlouhodobým závazkem. Částka účtovaná do nákladů představuje změnu ve zbývajících diskontovaných peněžních tocích závazku. Koncept se nejčastěji používá u závazků k vyřazení aktiv, které obvykle trvají mnoho let do budoucnosti, a proto se měří pomocí analýzy diskontovaných peněžních toků.