Finance

Režijní aplikace

Režijní aplikace je přiřazení režijních nákladů továrny jednotkám vyrobeným ve vykazovaném období. Přiřazení je založeno buď na standardní režijní sazbě, která se používá pro více časových období, nebo na výpočtu, který je specifický pro každé vykazované období. Režijní aplikace se provádí za účelem kapitalizace určitých režijních nákladů do inventáře. Pokud se počet jednotek na skladě zvýší do konce vykazovaného období, znamená to, že část režijních nákladů závodu bude převedena do dalšího období jako aktivum.