Finance

Darované zásoby

Darované akcie jsou akcie společnosti, které byly darovány charitativní organizaci. Dárce pak může odečíst daň ve výši reálné hodnoty akcií k datu darování, ale pouze u akcií, které jsou drženy po dobu nejméně jednoho roku. Reálnou tržní hodnotu akcií veřejné společnosti lze snadno určit; použijte průměr vysoké a nízké ceny akcií v den darování. Pokud jde o akcie soukromé společnosti, je třeba buď posouzení, nebo přiměřenou metodu ocenění.

Pokud jsou akcie drženy méně než jeden rok, odečitatelná částka je nižší z nákladové základny akcií nebo jejich reálné tržní hodnoty.

Akcionáři mají peněžní pobídku k darování svých akcií, nikoli k prodeji akcií a následnému darování hotovosti charitě. Důvodem je, že akcionáři se vyhýbají placení daně z kapitálových výnosů, když přímo darují akcie.