Finance

Výdaje na kancelářské vybavení

Výdaje na kancelářské vybavení jsou náklady vynaložené na údržbu a provoz kancelářského vybavení. Tato cena je účtována do nákladů v okamžiku jejich vzniku. Náklady na kancelářské vybavení se obvykle zařazují do prodejního, obecného a administrativního seskupení nákladů ve výkazu zisku a ztráty.