Finance

Účtování prodejních slev

Sleva z prodeje je snížení ceny produktu nebo služby nabízené prodávajícím výměnou za včasnou platbu kupujícím. Sleva z prodeje může být nabídnuta, pokud má prodávající nedostatek hotovosti nebo pokud chce snížit zaznamenanou částku svých pohledávek nesplacených z jiných důvodů.

Příkladem slevy z prodeje je, aby kupující získal slevu 1% výměnou za zaplacení do 10 dnů od data vystavení faktury, místo běžných 30 dnů (na faktuře také uvedeno jako „1% 10 / Net 30“) ). Další běžnou slevou z prodeje jsou podmínky „2% 10 / Net 30“, které umožňují 2% slevu při platbě do 10 dnů od data vystavení faktury nebo při platbě do 30 dnů.

Pokud zákazník využije těchto podmínek a zaplatí méně než celou částku faktury, prodávající zaznamená slevu jako debet na účet prodejních slev a na účet pohledávek. Účet prodejních slev se objevuje ve výkazu zisku a ztráty a jedná se o protiúčetový výnosový účet, což znamená, že kompenzuje hrubé tržby, což vede k menší hodnotě čistého prodeje. Prezentace slevy z prodeje ve výkazu zisku a ztráty je: