Finance

Akruální sazba

Akruální sazba je procentní úroková sazba použitá na zbývající jistinu z úvěru. Koncept se používá k určení výše úrokových nákladů vzniklých mezi výplatami úroků. U dluhopisů se běžně používá akruální sazba, protože tyto finanční nástroje obvykle platí úroky pouze v intervalech jednou za šest měsíců a úrokový náklad musí být stanoven v mezidobí.

Například dluhopis právě zaplatil úroky za šest měsíců končících 30. června. Správce emitenta musí časově rozlišit úrokové náklady za měsíc červenec, a proto k výpočtu úrokového nákladu pro tento další použije akruální sazbu 8%. doba.

Termín akruální sazby se používá také v jiných oblastech, a to následovně:

  • Dovolená. V příručce pro zaměstnance může být uvedeno, že zaměstnanci si vydělají dovolenou na 3 hodiny na 100 odpracovaných hodin. Sazba, za kterou se získává čas na dovolenou, se nazývá akruální sazba.

  • Důchod. Účastníci podnikového penzijního plánu získávají důchodové dávky určitou sazbou, což je akruální sazba.