Finance

Příjmy z provozu

Příjem z provozu je zisk generovaný provozem podniku. Tato klasifikace příjmů vylučuje zisky a ztráty z prodeje aktiv, úrokové výnosy, úrokové náklady a jakékoli jiné výnosy, které nesouvisejí s hlavními činnostmi společnosti. Investoři a věřitelé dávají přednost tomuto číslu, aby posoudili schopnost organizace průběžně vydělávat peníze.

Například společnost vykazuje tržby 1 000 000 $, náklady na prodané zboží 650 000 $ a provozní náklady 325 000 $. Její příjem z provozu je 25 000 USD.