Finance

Sledovatelné náklady

Sledovatelná cena je cena, u které existuje přímý vztah příčiny a následku s procesem, produktem, zákazníkem, geografickou oblastí nebo jiným nákladovým objektem. Pokud nákladový objekt zmizí, měla by také zmizet sledovatelná cena s ním spojená. Sledovatelná cena je důležitá, protože se jedná o náklad, který můžete spolehlivě přiřadit k nákladovému objektu při sestavování výkazu zisku a ztráty zobrazujícího finanční výsledky daného nákladového objektu. Je také užitečné rozumět při snižování výdajů, abyste se mohli soustředit na vyloučení určitých nákladových objektů, pro které budou také vyloučeny související výdaje. Sledovatelné náklady jsou tedy nástrojem pro správu výdajů. Příklady sledovatelných nákladů jsou: