Finance

Tichá dohoda o partnerství

Smlouva o tichém společníkovi je písemná právní dohoda, na jejímž základě se investor zavazuje investovat do partnerství výměnou za práva přiznaná komanditní společnosti. Tichý společník se neúčastní každodenního řízení podniku, odpovídá pouze za výši své investice a obecně o něm není veřejně známo, že je investorem v podnikání. V tomto uspořádání je řídícím (nebo obecným) partnerem ten, který je známý veřejnosti a který může převzít další finanční závazky. Smlouva o tichém společníkovi vymezuje podmínky tohoto ujednání. Typické podmínky dohody jsou:

  • Míra, do jaké se investor podílí na ziscích a ztrátách partnerství (obvykle na základě objemu investovaných prostředků)

  • Omezení závazků partnerství investorem (obvykle omezeno na množství investovaných prostředků)

  • Výše investice investované do partnerství investorem

  • Výše dodatečných investic, které má investor do podnikání zaplatit (může vycházet z určitých budoucích událostí)

  • Práva investora odstoupit od partnerství (možná až po uplynutí určité doby)

  • Práva investora investovat do partnerství více finančních prostředků

  • Že investor od partnerství nedostane žádnou kompenzaci (například plat nebo mzdu)

  • Že investor se nemůže žádným způsobem podílet na provozu podniku

  • Podmínky, za kterých bude dohoda ukončena (například bankrotem nebo smrtí řídícího partnera)

V podnikání může být mnohem více tichých partnerů než generálních partnerů.