Finance

Průměrné čisté pohledávky

Průměrné čisté pohledávky jsou víceletým průměrem konečných zůstatků pohledávek očištěných od průměrné opravné položky pro pochybné účty za stejná období. Vzorec je:

(Čisté pohledávky za běžné období + Čisté pohledávky za předchozí období) / 2

Koncept se používá v řadě ukazatelů likvidity a je určen k vyrovnání jakýchkoli neobvyklých výkyvů nebo poklesů konečného zůstatku pohledávek v běžném období.