Finance

Srovnatelnost

Srovnatelnost je úroveň standardizace účetních informací, která umožňuje srovnávat finanční výkazy více organizací. Toto je základní požadavek účetního výkaznictví, který uživatelé účetní závěrky potřebují.

Finanční výkazy jsou srovnatelnější, pokud jsou stejné účetní zásady a standardy používány v různých účetních obdobích i v různých účetních jednotkách v daném odvětví. Pokud například řada ropných a plynárenských společností důsledně uplatňuje ve svých finančních výkazech stejné účetní standardy specifické pro dané odvětví, měla by v tomto odvětví existovat vysoká úroveň srovnatelnosti.