Finance

Prozatímní definice dividendy

Prozatímní dividenda je rozdělení dividend akcionářům, které bylo deklarováno i vyplaceno dříve, než společnost určí své celoroční výdělky. Tyto dividendy jsou často rozdělovány držitelům kmenových akcií společnosti čtvrtletně nebo pololetně.

Představenstvo může stanovit prozatímní dividendu na nižší částku, než je dividenda, kterou vydává po zveřejnění ročních finančních výsledků společnosti, aby prozatímní dividenda nezhoršila její schopnost fungovat, pokud se ukáže, že roční výsledky jsou nižší než se původně očekávalo.