Finance

Zkontrolujte platbu

Platba šekem je obchodovatelný nástroj čerpaný proti vloženým finančním prostředkům, který příjemci na požádání vyplatí konkrétní částku finančních prostředků. Šek byl tradičně fyzicky směrován od plátce k příjemci, poté do banky příjemce, která vydává finanční prostředky příjemci, a poté banka příjemce do banky plátce. Banka plátce poté převede prostředky z účtu plátce do banky příjemce, čímž vyrovná všechny účty.