Finance

Poměr čistého jmění

Poměr čistého jmění udává výnos, který by akcionáři mohli získat ze své investice do společnosti, pokud by veškerý vydělaný zisk měl být předán přímo jim. Poměr se tedy vyvíjí z pohledu akcionáře, nikoli společnosti, a používá se k analýze výnosů investorů. Poměr je užitečný jako měřítko toho, jak dobře společnost využívá investice akcionářů k vytváření výnosů pro ně, a lze jej použít pro účely srovnání s konkurencí ve stejném odvětví.

Chcete-li vypočítat návratnost čistého jmění, nejprve sestavte čistý zisk generovaný společností. Použitá částka zisku by měla mít odečteny všechny náklady na financování a daně, aby přesně odrážela zisk, který mají akcionáři k dispozici. Toto je čitatel ve vzorci. Dále sečtěte kapitálové vklady akcionářů a veškerý nerozdělený zisk; toto je jmenovatel ve vzorci. Konečný vzorec je:

Čistý zisk po zdanění ÷ (základní kapitál + ​​nerozdělený zisk) = poměr čistého jmění

Například společnost ABC vytvořila v posledním fiskálním roce 2 000 000 $ zisků po zdanění. Nyní má kapitál akcionářů ve výši 4 000 000 USD a nerozdělený zisk 6 000 000 USD. Poměr čistého jmění je:

2 000 000 $ Čistý zisk po zdanění ÷ (4 000 000 $ Základní kapitál + ​​6 000 000 $ Nerozdělený zisk)

= 20% poměr čistého jmění

Příliš vysoký poměr čistého jmění může naznačovat, že společnost financuje své operace s nepřiměřenou částkou dluhu a obchodních závazků. Pokud ano, pokles jejího podnikání by mohl mít za následek neschopnost splácet dluh, což zvyšuje riziko bankrotu; to znamená, že akcionáři mohou přijít o své investice do společnosti. Investor spoléhající na toto měření by tedy měl také prozkoumat úrovně dluhu společnosti, aby zjistil, jak se generují nadměrné výnosy.

Podobné podmínky

Poměr čistého jmění je také známý jako návratnost investice akcionářů.