Finance

Poměr variabilních nákladů

Poměr variabilních nákladů odhaluje celkovou částku variabilních nákladů vzniklých podniku, která je uvedena jako podíl jeho čistých tržeb. Například pokud je cena produktu 100 $ a jeho variabilní náklady jsou 60 $, pak je variabilní poměr nákladů produktu 60%. Tento poměr je užitečný na úrovni produktu, aby bylo možné pochopit částku zbývající marže po odečtení variabilních nákladů z prodeje. Toto se označuje jako marže příspěvku a počítá se jako 1 mínus poměr variabilních nákladů.

Poměr variabilních nákladů je také užitečný na úrovni organizace k určení výše fixních nákladů, které vznikají. Vysoký poměr variabilních nákladů znamená, že podnik může vydělat zisk při relativně nízké úrovni prodeje, protože je třeba platit jen málo fixních nákladů. Nízký poměr variabilních nákladů znamená, že úroveň zlomového prodeje je vysoká, aby bylo možné zaplatit za velkou základnu fixních nákladů.