Finance

Definice zápisu do deníku

Přehled zápisu do deníku

Deník se používá k záznamu obchodní transakce v účetních záznamech firmy. Zápis do deníku se obvykle zaznamenává do hlavní knihy; alternativně to může být zaznamenáno v doplňkové účetní knize, která je poté shrnuta a vrácena vpřed do hlavní účetní knihy. Hlavní kniha se poté použije k vytvoření finančních výkazů pro firmu.

Logikou za zápisem do deníku je záznam každé obchodní transakce na nejméně dvou místech (známé jako podvojné účetnictví). Například když vygenerujete prodej za hotovost, zvýší se to jak výnosový účet, tak hotovostní účet. Nebo pokud kupujete zboží na účet, zvyšuje se to jak účet splatných, tak účet zásob.

Jak napsat zápis do deníku

Struktura zápisu do deníku je:

  • Řádek záhlaví může obsahovat číslo zápisu do deníku a datum zápisu.

  • První sloupec obsahuje číslo účtu a název účtu, do kterého je položka zapsána. Toto pole je odsazeno, pokud je určeno pro připisovaný účet.

  • Druhý sloupec obsahuje částku inkasa, která má být zadána.

  • Třetí sloupec obsahuje částku kreditu, která se má zadat.

  • Řádek zápatí může také obsahovat krátký popis důvodu zápisu.

Základní formát zápisu do deníku je tedy: