Finance

Způsob přiřazení

Metoda přiřazení je jakákoli technika používaná k přiřazení organizačních zdrojů k činnostem. Nejlepší metoda přiřazení maximalizuje zisky. Metodu přiřazení lze použít v následujících situacích:

  • Určení optimálního počtu lidí, kteří mají být přiděleni pracovní skupině

  • Určení, které úlohy naplánovat pro výrobní proces

  • Určení, kteří prodejci se mají přiřadit k prodejnímu území