Finance

Abnormální znehodnocení

Abnormální znehodnocení je množství šrotu generovaného výrobním procesem, které přesahuje běžnou očekávanou úroveň. Náklady na toto nadměrné znehodnocení jsou účtovány do nákladů v okamžiku jejich vzniku. Abnormální znehodnocení má mnoho příčin, včetně nesprávného zaškolení obsluhy, nesprávného nastavení stroje a nestandardní kvality materiálů.

Například výrobní proces má očekávanou míru znehodnocení 5%. Zahájena výrobní série v hodnotě 1 000 000 $, u níž se očekává standardní cena šrotu 50 000 $. Skutečné množství šrotu se ukázalo být 58 000 $, takže abnormální šrot spojený s výrobním cyklem je 8 000 $.