Finance

Velikost ekonomické dávky

Velikost ekonomické šarže je množství, při kterém jsou minimalizovány náklady na objednání a vedení zásob u skupiny inventárních položek. Náklady na vedení zásob musí být vyváženy náklady na pořízení, protože tyto náklady jsou protichůdné; nákupní náklady se zvyšují s poklesem objemu jednotek v každé objednávce, zatímco náklady na držení zásob se zvyšují se zvyšujícím se počtem jednotek zakoupených na objednávku.