Finance

Definice společné sazby

Sazba fondu je sazba aplikace použitá k přiřazení režijních nákladů ve fondu nákladů k nákladovým objektům. Vypočítává se vydělením souhrnných celkových nákladů ve fondu nákladů ovladačem nákladů přiřazeným k tomuto fondu. Například fond režijních nákladů továrny obsahuje celkem 100 000 $ režijních nákladů továrny. Tyto náklady jsou přiřazeny jednotkám vyrobeným na základě množství strojového času spotřebovaného každou jednotkou. Továrna má k dispozici 10 000 hodin praktické hodinové kapacity stroje, takže sazba fondu se počítá takto:

100 000 $ Tovární režijní náklady - 10 000 hodin kapacity strojové hodiny

= 10 $ Pool rate per hour of machine time used