Finance

Vedlejší

Zajištění je aktivum nebo skupina aktiv, která se dlužník nebo ručitel zavázal jako zajištění úvěru. Věřitel má zákonné právo zabavit a prodat aktivum (aktiva), pokud dlužník není schopen splatit půjčku ve sjednaném termínu. Příkladem zajištění je dům koupený s hypotékou.

Kvůli zvláštnímu zabezpečení poskytnutému věřiteli zajištěním může být vypůjčená částka vyšší a / nebo související úroková sazba může být snížena. V mnoha případech není možné, aby dlužník získal půjčku bez zajištění.

S dluhem na kreditní kartě není spojen žádný kolaterál, což (částečně) vysvětluje vysoké úrokové sazby účtované poskytovateli kreditních karet.