Finance

Harmonogram bankovních převodů

Harmonogram bankovních převodů používají auditoři k testování existence kitingu klientem. V plánu jsou uvedeny podrobnosti o všech převodech do a z bank klienta a také mezi bankami klienta. Data výběru a vkladu měla být zaznamenána ve stejném vykazovaném období, aby se zabránilo dvojímu započítání hotovosti. Ke spárování dochází, pokud se stejný vklad v hotovosti objeví na dvou účtech současně. Například by měl plán zobrazit případy, kdy byl šek vystaven těsně před koncem vykazovaného období a nebyl uveden jako nevyřízený šek v odsouhlasení banky. Jako další příklad by měl plán odhalit případy, kdy byl vklad odeslán do banky a přijat bankou, a přesto byl klientem uveden jako vklad na cestě. Oba tyto příklady jsou příklady záměrného nebo neúmyslného kitingu.