Finance

Celkový výnos akcionářů

Celkový výnos akcionářů je zisk generovaný ze všech kapitálových zisků a dividend z akcií společnosti během doby držení. Toto opatření používají investoři k určení zisků generovaných z jejich držby akcií. Vzorec pro tento celkový výnos akcionářů (na roční bázi) je:

(Konečná cena akcie - počáteční cena akcie) + Součet všech dividend přijatých během období měření

= Celková návratnost akcionářů

Celkový výnos pak lze dělit počáteční kupní cenou, aby se dospělo k celkovému procentu návratnosti pro akcionáře.

Toto měření lze do značné míry vychýlit, pokud má akcionář kontrolu nad obchodem. Je-li tomu tak a společnost je prodána, bude akcionáři pravděpodobně vyplacena kontrolní prémie výměnou za to, že se vzdá kontroly nad účetní jednotkou.

Příklad celkového výnosu akcionářů

Investor nakupuje akcie společnosti Albatross Flight Systems za 15,00 $ za akcii. O rok později je tržní hodnota akcií 17,00 USD a investor obdržel několik dividend v celkové výši 1,50 USD. Na základě těchto informací je celkový výnos akcionáře:

(17,00 $ Konečná cena akcie - 15,00 $ Počáteční cena akcie) + 1,50 $ Dividendy přijaty

= 3,50 USD celkový výnos akcionářů

Na základě počáteční nákupní ceny 15,00 USD to představuje 23,3% celkový výnos akcionáře.