Finance

Ziskovost

Ziskovost je situace, ve které účetní jednotka vytváří zisk. Ziskovost vzniká, když je celková částka výnosů větší než celková částka výdajů ve vykazovaném období. Pokud účetní jednotka zaznamenává své obchodní transakce na akruální bázi účetnictví, je docela možné, že podmínka ziskovosti nebude odpovídat peněžním tokům generovaným organizací, protože některé transakce na akruální bázi (například odpisy) nezahrnují tok peněz.

Ziskovosti lze v krátkodobém horizontu dosáhnout prodejem aktiv, která přinášejí okamžité zisky. Tento typ ziskovosti však není udržitelný. Organizace musí mít obchodní model, který umožňuje jejím probíhajícím operacím generovat zisk, jinak nakonec selže.

Ziskovost je jedním z opatření, která lze použít k odvození ocenění podniku, obvykle jako násobek roční částky ziskovosti. Lepším přístupem k oceňování podniků je několikanásobek ročních peněžních toků, protože to lépe odráží tok čistých peněžních příjmů, které může kupující očekávat.

Ziskovost se měří pomocí poměru čistého zisku a poměru zisků na akcii.