Finance

Plánované riziko detekce

Plánované riziko detekce je riziko, že důkazy auditu nezjistí nesprávnosti, které přesahují přijatelné množství. Když auditor sníží plánované riziko detekce, bude to vyžadovat shromáždění dalších důkazů. Naopak, pokud auditor zvýší plánované riziko, bude to vyžadovat méně důkazů.

Zvýšení plánovaného detekčního rizika může být způsobeno zvýšením přijatelného auditorského rizika nebo snížením kontrolního rizika nebo inherentního rizika.