Finance

Sekvenční metoda

Sekvenční metoda se používá k přidělení nákladů na servisní oddělení jiným oddělením v rámci organizace. V rámci tohoto přístupu jsou náklady každého servisního oddělení přiděleny po jednom oddělení. Náklady na jedno servisní oddělení jsou tedy přiděleny všem uživatelským oddělením, která mohou zahrnovat další servisní oddělení. Jakmile jsou tyto náklady přiděleny, jsou přiřazeny náklady na další servisní oddělení. První oddělení nemůže obdržet alokaci od žádných jiných oddělení - v podstatě existuje jednosměrná alokace nákladů.

Sekvenční metoda se také nazývá metoda krokové alokace.