Finance

Zkoušky podrobností

Testy podrobností používají auditoři ke shromažďování důkazů o správnosti zůstatků, zveřejnění a souvisejících transakcí souvisejících s finančními výkazy klienta. Auditor může například otestovat účet aktiv předplacených výdajů zkoumáním každého z předplacených výdajů, které tvoří konečný zůstatek předplacených výdajů.