Finance

Mezinárodní účetní standardy

Mezinárodní účetní standardy nařídily, jak mají být různé účetní transakce zaznamenávány a vykazovány v účetních výkazech organizace. Záměrem bylo snížit rozdíly v účtování transakcí a prezentaci finančních výkazů po celém světě, což by zase mohlo zlepšit investiční klima.

Standardy byly vyhlášeny Výborem pro mezinárodní účetní standardy a byly vydány v letech 1973 až 2001. Standardy již nebyly uvolněny poté, co byl tento výbor rozpuštěn, což vedlo k souboru 41 standardů pokrývajících taková témata, jako je prezentace účetní závěrky, soupisy a zemědělství. Náhradníkem výboru je Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která nyní vydává mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Rada IASB přijala všechny mezinárodní účetní standardy.