Finance

Teorie akcionářů

Teorie akcionářů je názor, že jedinou povinností společnosti je maximalizovat zisky plynoucí jejím akcionářům. Jedná se o tradiční pohled na účel korporace, protože mnoho lidí nakupuje akcie ve společnosti striktně, aby vydělalo co nejvyšší návratnost svých prostředků. Pokud by společnost podnikla cokoli, co nesouvisí s dosahováním zisku, akcionář by se buď pokusil odvolat představenstvo, nebo by prodal své akcie a použil tyto prostředky na nákup akcií v jiné společnosti, která je více odhodlána dosahovat zisku.

Podle teorie akcionářů je jediným důvodem, proč management pracuje pro akcionáře, je poskytovat jim maximální výnosy, ať už ve formě dividend nebo zvýšené ceny akcií. Manažeři tak mají vůči vlastníkům etickou povinnost vytvářet významnou hodnotu.

Aby se tento koncept posunul o krok dále, neměla by se společnost angažovat v žádném typu filantropie, protože to není jejím účelem. Společnost může místo toho vyplácet dividendy svým akcionářům, kteří pak mají možnost darovat peníze pro filantropické účely, pokud se tak rozhodnou. Jediným případem, kdy by společnost měla darovat peníze, je situace, kdy výše daru vytvoří výhodu, která je přibližně stejná nebo vyšší než částka daru.

Pokud společnost vlastní jen několik akcionářů, jakékoli pokusy vedení zapojit se do značného množství filantropie mohou způsobit zmatek mezi vlastníky, pokud toto alternativní využití výdělků společnosti nepodporují všichni.