Finance

Účastníci trhu

Účastníky trhu jsou ti kupující a prodávající, kteří obchodují na hlavním trhu s aktivem nebo závazkem. Tito účastníci nejsou spřízněnými stranami, rozumně rozumějí aktivu nebo závazku, jsou schopni uzavřít transakci za účelem nákupu nebo prodeje položky a jsou k tomu motivováni. Koncept se používá ve vztahu k vývoji reálných tržních hodnot aktiv a pasiv.