Finance

Datum udělení

Datum poskytnutí je datum, kdy je příjemci poskytnuta opce na akcie nebo jiné ocenění založené na akciích. Za datum poskytnutí se považuje datum, ke kterému se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na nejdůležitějších podmínkách a podmínkách přidělování. Pokud je nutný souhlas akcionáře, považuje se datum udělení za odložené až do získání tohoto souhlasu, pokud se schválení akcionáře nepovažuje za povrchní. Totéž platí, pokud je vyžadován souhlas představenstva nebo člena vedení.