Finance

Nerealizovaný zisk z držení

Nerealizovaný zisk z držby je zvýšení hodnoty aktiva, které podnik nebo jednotlivec nadále drží. Tento zisk dosud nebyl vykázán jako realizovaný zisk ve výkazu zisku a ztráty účetní jednotky. Jakmile je aktivum prodáno, zisk se považuje za realizovaný. Například investor vlastní nemovitost, která původně stála 500 000 USD. Tržní hodnota nemovitosti se od té doby zvýšila na 800 000 USD, což vedlo k nerealizovanému zisku z držení ve výši 300 000 USD.

Aktiva jsou často držena i poté, co došlo ke zvýšení jejich hodnoty, buď v očekávání dalšího zisku, nebo proto, že vlastník nechce platit daně ze zisku.