Finance

Jaká je časová hodnota peněz?

Koncept časové hodnoty peněz uvádí, že dnes přijatá hotovost je cennější než hotovost přijatá později. Důvodem je, že někdo, kdo souhlasí s přijetím platby později, se vzdává možnosti investovat tuto hotovost právě teď. Inflace navíc v průběhu času postupně snižuje kupní sílu peněz, takže je nyní cennější. Jediným způsobem, jak někdo souhlasit se zpožděnou výplatou, je zaplatit mu privilegium, které se označuje jako úrokový příjem.

Například pokud osoba nyní vlastní 10 000 $ a investuje ji s úrokovou sazbou 10%, vydělala 1 000 $ tím, že peníze použila po dobu jednoho roku. Pokud by místo toho neměla přístup k této hotovosti po dobu jednoho roku, ztratila by úrok z úroků ve výši 1 000 USD. Úrokový výnos v tomto příkladu představuje časovou hodnotu peněz. Chcete-li tento příklad rozšířit, jaká je aktuální výplata hotovosti, při které by daná osoba lhostejně přijímala hotovost nyní nebo za jeden rok? Jaká je v podstatě částka, která se po 10% investici bude rovnat 10 000 $ za jeden rok? Obecný vzorec použitý k zodpovězení této otázky, známý jako současná hodnota 1 splatná v období N, je: