Finance

Provozní rozpočet

Provozní rozpočet je prognóza příjmů a výdajů očekávaných pro jedno nebo více budoucích období. Provozní rozpočet je obvykle formulován manažerským týmem těsně před začátkem roku a zobrazuje očekávané úrovně aktivity pro celý rok. Tento rozpočet může být podpořen řadou vedlejších plánů, které obsahují informace na podrobnější úrovni. Například mohou existovat samostatné podpůrné rozpočty, které řeší mezd, náklady na prodané zboží a zásoby. Skutečné výsledky jsou poté porovnány s provozním rozpočtem, aby se určil rozsah jakýchkoli odchylek od očekávání. Vedení může během roku změnit své kroky tak, aby skutečné výsledky byly v souladu s provozním rozpočtem.

Provozní rozpočet má tendenci být v následujících obdobích méně přesný. Aby se tento problém vyrovnal, některé organizace běžně aktualizují svůj rozpočet na základě nejnovějších dostupných informací.