Finance

Cíle finančního výkaznictví

Cíle finančního výkaznictví jsou následující:

  • Poskytovat užitečné informace uživatelům finančních zpráv. Tyto informace by měly být užitečné z mnoha hledisek, například v tom, zda poskytnout zákazníkovi úvěr, zda půjčit dlužníkovi a zda investovat do podnikání. Tyto informace by měly být srozumitelné osobám s rozumným základem v podnikání, což znamená, že by neměly být spojeny s žargonem nebo zatěžovány tak podrobně, že je nemožné z účetní závěrky vytáhnout to podstatné z podnikání.

  • Poskytnout informace o peněžních tocích, kterým je účetní jednotka vystavena, včetně načasování a nejistoty peněžních toků. Tyto informace jsou zásadní pro stanovení likvidity podniku, které lze následně použít k vyhodnocení, zda organizace může pokračovat ve své činnosti.

  • Zveřejnit povinnosti a ekonomické zdroje účetní jednotky. Důraz by měl být kladen na změny závazků a zdrojů, které lze použít k předpovědi budoucích peněžních toků.

Předchozí cíle byly vyvinuty v rámci kapitalistické společnosti, kde jsou k fungování efektivních kapitálových trhů zapotřebí přesné a úplné informace. Tento seznam je rozšířenou verzí cílů stanovených Radou pro finanční účetní standardy (FASB). FASB předpokládala, že hlavními uživateli finančních zpráv budou věřitelé a investoři, a proto vytvořila seznam cílů, které odpovídají jejich potřebám.