Finance

Rozdíl mezi hlavní knihou a zkušební zůstatkem

Existuje několik rozdílů mezi hlavní knihou a zkušebním zůstatkem, které jsou následující:

  • Množství informací. Hlavní kniha obsahuje podrobné transakce zahrnující všechny účty, zatímco zkušební zůstatek obsahuje pouze konečný zůstatek v každém z těchto účtů. Hlavní kniha tedy může mít několik stovek stran, zatímco zkušební zůstatek pokrývá pouze několik stránek.
  • Používání. Hlavní účetní kniha je používána jako hlavní zdroj informací finančními účetními při vyšetřování účtů. Zkušební zůstatek má mnohem omezenější použití, kde se porovnávají součty všech debetů a kreditů, aby se ověřilo, že knihy jsou v rovnováze.
  • Využití auditora. Auditoři požadují kopii zkušebního zůstatku v rámci auditu na konci roku, aby měli konečné zůstatky pro všechny účty. Používají hlavní knihu k jinému účelu, kterým je trasování zůstatků zpět k jednotlivým transakcím.
  • Povaha informací. Hlavní kniha je považována za databázi informací o účetních transakcích, zatímco zkušební zůstatek je ve skutečnosti jen zpráva, která je odvozena z hlavní knihy.