Finance

Definice úrokových nákladů

Úrokový náklad je cena vypůjčených prostředků. Vykazuje se ve výkazu zisku a ztráty jako neprovozní náklad a je odvozen od takových úvěrových ujednání, jako jsou úvěrové linky, půjčky a dluhopisy. Výše vzniklého úroku se obvykle vyjadřuje jako procento z nesplacené částky jistiny. Vzorec úrokových nákladů je:

(Dny, během nichž byly finanční prostředky vypůjčeny ÷ 365 dní) x Úroková sazba x Jistina = Úrokový náklad

Například společnost ABC International si 1. června půjčí od banky 1 000 000 $ a půjčku splácí 15. července. Úroková sazba z půjčky je 8%. Úrokový náklad v průběhu měsíce června se počítá jako:

(30 dní ÷ 365 dní) x 8% x 1 000 000 $ = 6 575,34 $

Úrokový náklad v průběhu měsíce července se počítá jako:

(15 dní ÷ 365 dní) x 8% x 1 000 000 $ = 3 287,67 $

Věřitel obvykle fakturuje dlužníkovi částku splatného úroku. Když dlužník obdrží tuto fakturu, obvyklým účetním záznamem je debetní úrokový náklad a kredit na splatné účty. Pokud ke konci měsíce od věřitele ještě nedorazila směnka a dlužník chce okamžitě uzavřít své účetní knihy, může místo toho naběhnout výdaje debetem na úrokové náklady a úvěrem na splatné úroky nebo naběhlým úrokem. Dlužník by měl nastavit tento zápis do deníku jako reverzní záznam, aby se záznam automaticky obrátil na začátku následujícího účetního období. Poté, co nakonec dorazí faktura věřitele, ji dlužník může zaznamenat způsobem, který je právě uveden pro fakturu.

Pokud období, na které se vztahuje faktura věřitele, neodpovídá přesně datům účetního období dlužníka, měl by dlužník narůst přírůstkovou částku úrokového nákladu, která není uvedena na faktuře. Například pokud faktura věřitele běží pouze do 25. dne v měsíci, měl by dlužník narůst další úrokové náklady spojené s nesplaceným dluhem od 26. do posledního dne měsíce.

Úrokový náklad je obvykle daňově uznatelným nákladem, díky němuž je dluh levnější formou financování než vlastní kapitál. Nadměrné množství dluhu však také představuje riziko selhání společnosti, pokud dlužník nemůže splnit své dluhové závazky. Obezřetnému řídícímu týmu tedy vznikají jen malé částky úrokových nákladů ve vztahu k základně aktiv a výdělečné síle podniku.