Finance

Účel zkušební rovnováhy

Účelem zkušební rovnováhy je zajistit, aby všechny položky provedené do hlavní knihy organizace byly správně vyváženy. Zkušební zůstatek uvádí konečný zůstatek v každém účtu hlavní knihy. Celková částka debetů a kreditů v každém účetním záznamu se má shodovat. Proto pokud celkový debet a celkový kredit na zkušebním zůstatku ano ne shoda, znamená to, že v hlavní knize byla zaznamenána jedna nebo více transakcí, které byly nevyvážené.

Z praktického hlediska účetní softwarové balíčky neumožňují uživatelům zadávat nevyvážené položky do hlavní knihy. To znamená, že zkušební zůstatek není potřebný pro subjekty, které mají počítačové systémy. Pokud podnik stále používá ruční vedení záznamů, má zkušební zůstatek větší hodnotu, protože v takovém systému je možné vytvářet nevyvážené položky.

Pokud je použit systém manuálního vedení záznamů, je k vytvoření účetní závěrky použit také zkušební zůstatek. To znamená, že zůstatky účtů ve zkušebním zůstatku jsou ručně agregovány do řádkových položek nalezených v účetní závěrce.

Auditoři také používají zkušební zůstatek. Požádají o to brzy v průběhu auditu a převedou koncové zůstatky na účtu z této zprávy do svého auditovacího softwaru. Poté k ověření těchto zůstatků použijí auditorské postupy.