Finance

Jak příjmy ovlivňují rozvahu

Výnosy se obvykle zobrazují v horní části výkazu zisku a ztráty. Má však také dopad na rozvahu. Pokud jsou platební podmínky společnosti pouze v hotovosti, pak výnos také vytvoří odpovídající částku hotovosti v rozvaze. Pokud platební podmínky umožňují úvěr zákazníkům, pak výnos vytváří odpovídající částku pohledávek v rozvaze. Nebo, pokud se prodej uskutečňuje výměnou za nějaké jiné aktivum (které se vyskytuje při barterové transakci), může se zvýšit nějaké jiné aktivum v rozvaze.

Toto zvýšení aktiv také vytváří vyrovnávací zvýšení kapitálové části akcionářů v rozvaze, kde se zvýší nerozdělený zisk. Dopad výnosů na rozvahu tedy znamená zvýšení účtu aktiv a odpovídající zvýšení kapitálového účtu.