Finance

Peněžní položka

Peněžní položka je aktivum nebo závazek, který vyjadřuje právo obdržet nebo dodat buď pevný nebo stanovitelný počet měnových jednotek. Peněžní položky jsou v průběhu času nadále směnitelné na stejné množství měny. Příklady peněžních položek jsou:

  • Hotovost

  • Obchodovatelné cenné papíry

  • Pohledávky

  • Splatné účty

  • Daň z obratu splatná

  • Poznámky splatné

Pokud jsou peněžní aktiva držena, jejich kupní síla má tendenci klesat, protože inflace snižuje jejich hodnotu. Naopak, když jsou drženy peněžní závazky, zvyšuje se jejich kupní síla, protože je lze splácet prostředky, jejichž hodnota poklesla kvůli účinkům inflace.

Nepeněžní položky bývají směnitelné na různé částky peněz na základě změn v nabídce a poptávce a přítomnosti zastaralosti. Například peněžní položka, jako je depozitní certifikát, je směnitelná na 1 000 $, zatímco vozidlo bude s přibývajícím věkem pravděpodobně snižovat hodnotu.