Finance

Společné náklady

Společné náklady jsou výdaje, z nichž má prospěch více než jeden produkt a pro něž není možné rozdělit příspěvek na každý produkt. Účetní musí určit konzistentní metodu alokace společných nákladů na produkty.

Společné náklady se pravděpodobně do jisté míry vyskytnou v různých bodech jakéhokoli výrobního procesu.