Finance

Označení

Značka je zvýšení nákladů na produkt, aby se dosáhlo jeho prodejní ceny. Výše této přirážky je v podstatě hrubá marže prodávajícího, která je nutná k úhradě provozních nákladů a vytvoření čistého zisku. Částku přirážky lze vyjádřit v procentech.

Například maloobchodník použije přirážku 10 $ na cenu zboží 20 $, kterou získal od dodavatele. Výsledná cena 30 USD se poté použije k dalšímu prodeji zboží zákazníkům maloobchodníka. Tato značka je někdy známá jako maloobchodní značka.